Om EjerAkademiet

Susanne Toft Lyngs – ejerleder og stifter af EjerAkademiet

Jeg har stor respekt og glæde ved at hjælpe og støtte ejere/direktører i ejerledede virksomheder med at realisere deres visioner – en vision, som jeg forstår som en stræben efter større frihed, bæredygtig vækst, overskud samt kvalitet og balance – både i forretningen og personligt.

Min tilgang bygger på aktiv lytning, facilitering af processer og at skabe et rum, hvor jeg udfordrer adfærd og holdninger. Jeg har en uhøjtidelig tilgang, altid med fokus på praktiske løsninger og bæredygtig vækst på flere niveauer. Jeg tror på, at vækst har de bedste forudsætninger gennem relationer og dialog med ligesindede, forankret i solid faglig viden og personlig integritet.

Min erfaring

Min erfaringsmæssige baggrund som støtte for ejere/direktører/ledere omfatter:

Områder

Grundlæggelsen af virksomheden i 2001, hvor jeg startede min første virksomhed i samarbejde med min far som 16-årig. 

Akademisk baggrund inkluderer en Cand.merc. i strategi og ledelse med speciale i opbygning af strategiske alliancer/netværk, suppleret med et lederdiplom med fokus på psykisk arbejdsmiljø.
Langvarigt virke som professionel facilitator, coach og ekstern HR-partner for ejerledede virksomheder.
Godkendelse som PRO:Digital rådgiver til afklaring og implementering af HR- og GDPR-digitale systemer samt prækvalificering som SMV:Pro-rådgiver til lederforløb for ejere.
Gennemførelse af Døgn-kurser og Lederforløb for ejere i et eksklusivt og tæt samarbejde med små grupper.
Certificering i forskellige værktøjer inden for coaching, stresshåndtering og personlighedstestning.
Etableringen af EjerAkademiet i 2020 under pandemien med fokus på at skabe et eksklusivt forum for ejerledere med henblik på bæredygtig udvikling af virksomhed og ejerleder.
Siden 2010 har jeg desuden været tilknyttet som ekstern underviser på IBA, Kolding og SDU inden for HR, ledelse, kommunikation og forhandlingsteknik. Gennemfører desuden mentorkurser for Vejen Business College med fokus på psykisk sårbarhed.

Inspirationen bag EjerAkademiet

EjerAkademiet er inspireret af navnet på Platons oprindelige skole, som lå i en lund uden for Athen i Grækenland. Ca. 387 f.Kr.

Over indgangen til Platons akademi stod der skrevet: “Dørtrinnet til visdommens tempel er erkendelsen af din egen uvidenhed”

Deltagere på EjerAkademiet søger indsigt, viden og et kompetenceløft indenfor ledelse, strategi, HR, drift og personlig udvikling.

EjerAkademiet er ikke en “skole” med en lærer og elever eller med et formelt pensum. Der bliver ikke klasseundervist i et fag. Derimod tager vi reelle udfordringer op, og der bliver stillet spørgsmål, hvor ligesindede i fællesskab søger efter kvalificerede og brugbare svar på grundlæggende emner.

Svarene er brugbare, direkte omsættelige og understøttes undervejs af ligesindede og specialisters mange års erfaringer med de pågældende udfordringer.

Kontakt

Søger du eller din virksomhed professionel rådgivning inden for strategi, ledelse eller HR? Kontakt mig, og lad os starte samtalen om, hvordan jeg kan hjælpe med at styrke din virksomheds vækst og udvikling.